ΝΕΑFaaliyet ALANLARIMIZFields of Practice

Αστικό Δίκαιο

Η εταιρία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, δηλαδή υποθέσεις οικογενειακού, εμπραγμάτου, ενοχικού και κληρονομικού δικαίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται: συστάσεις νομικών προσώπων (σωματείων) του Αστικού Κώδικα, διαζύγια, υποθέσεις επιμέλειας και αναγνώρισης τέκνων, νομικές υποθέσεις ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, διεκδίκηση ή αναγνώριση κυριότητας επί ακινήτου, πώληση ακινήτων, υποθέσεις Εθνικού Κτηματολογίου, κάθε μορφή διεκδίκησης αποζημίωσης μεταξύ των οποίων και υποθέσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα, υποθέσεις Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομίας, ζητήματα διαθηκών, διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων κ.ο.κ.

Διοικητικό 
Δίκαιο

Η εταιρία μας αναλαμβάνει ειδικά, πλην όμως όχι αποκλειστικά ζητήματα που αφορούν το δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται: διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την έκδοση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και χηρείας από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν επίσης υποθέσεις κτήσης ή ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας.

Ποινικό Δίκαιο

Η εταιρία μας αναλάμβάνει την υποστήριξη όσων ποινικών υποθέσεων συνδέονται από την ίδια αιτία με υπόθεση αστικής φύσεως. Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναλάβει υποθέσεις λαθρομεταναστών και ναρκωτικών.

Μεταφράσεις

Οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν, με βάση το άρθρο 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, μεταφράσεις από την Ελληνική γλώσσα στην Τουρκική και αντίστροφα και από την Ελληνική γλώσσα στην Αγγλική και αντίστροφα.