ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝAVUKATLARIMIZLawyer’s Profile

İlker Çavuşoğlu

İlker Çavuşoğlu Vis Juris Hukuk Şirketi’nin kurucu ortaklarından ve Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. İlker Çavuşoğlu, Selanik Aristoteles Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur (2006). Stajyerlik dönemini Selanik ve Batı Trakya’da tamamlamıştır 2013 yılında ...

Ayşe Sali Ahmet

Ayşe Sali Ahmet Vis Juris Hukuk Şirketi’nin kurucu ortaklarından ve Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. Ayşe Sali Ahmet, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur (2006). Avukatlık mesleği çerçevesinde, Ayşe Sali Ahmet, Medeni ve ...