ΠΡΟΦIΛProfilPROFILE

Η Δικηγορική Εταιρία Ι.Τσαβούσογλου και Συνεργάτες, γνωστή με τον διακριτικό τίτλο Vis Juris, ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ο στόχος αυτός επιτυχγάνεται μέσα από την άσκηση σύγχρονης, αξιόπιστης και επιστημονικής δικηγορίας. Κεντρική θέση στο πνεύμα λειτουργίας της εταιρίας κατέχουν η αναγνώριση του δικαίου ως επιστήμης διαρκώς εξελισσόμενης και θεμελιώδους παράγοντα για την ευημερία των κοινωνιών και της δικηγορίας -στην ελληνική έννομη τάξη- ως λειτουργήματος και αρωγού του θεσμού της Δικαιοσύνης.

Η άσκηση της δικηγορίας οφείλει να είναι σύγχρονη. Με γνώμονα την αναγκαιότητα αυτή, η υιοθέτηση σύγχρονων μέσων και μεθόδων για την διεκπεραίωση του δικηγορικού έργου από τα στελέχη της εταιρίας επιτρέπει την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις ανάγκες του σύγχρονου νομικού επαγγέλματος και προσδίδει ευελιξία στον χειρισμό των υποθέσεων. Για τον λόγο αυτό οι δικηγόροι μας, στα πλαίσια της ειδίκευσης τους, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ξεκινώντας από την απλή συμβουλευτική μέχρι τη μάχιμη δικηγορία.

Παράλληλα, θεωρούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας θεμελιώδη και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκουμε μια δικηγορική πρακτική που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και διαφάνεια. Μέσα από την αμεσότητα της επικοινωνίας και τον προσωπικό διάλογο, οι πελάτες μας ενημερώνονται για τον χειρισμό των υποθέσεων τους, σε ένα περιβάλλον επαγγελματισμού και σεβασμού στις απόψεις τους.

Τέλος, η νομική δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρίας Vis Juris στηρίζεται στην ποιοτική κατάρτιση των δικηγόρων της. Στην εταιρία μας προωθούνται συστηματικά επιστημονικές μέθοδοι δράσης μέσα από την έρευνα, την ανάλυση και την διεκπεραίωση της δικηγορικής εντολής. Πιστεύουμε σε μια μορφή άσκησης δικηγορίας όχι απλά διεκπεραιωτικής αλλά μιας δικηγορίας με άποψη, που προτείνει και επιδιώκει λύσεις και υπερασπίζεται τα έννομα συμφέροντα των εντολέων της συνολικά.